אלקנה לייסט – "המניע במשפט הפלילי"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 89, נובמבר 2018, עמ' 140-143.
אברהם טננבוים

על ספרו של ד"ר אלקנה לייסט "המניע במשפט הפלילי". אחד העקרונות במשפט הפלילי הוא כי המניע למעשה הפלילי איננו רלוונטי להטלת האשם. אפשר להתחשב במניע בשלב גזירת הדין, אך לא בשלב האשמה והטלת האחריות הפלילית. אלא שהמחבר ד"ר אלקנה לייסט איננו מקבל טענה זו שנחשבת ליסודית במשפט הפלילי. לגישתו, הטענה איננה ברורה, איננה נכונה אמפירית, ואין בה כל היגיון תיאורטי. כל ספרו מוקדש לביסוס טענה חדשנית זו. תוך כדי כך, הוא גם עוסק רבות במחשבה הפלילית וחוקר את המונחים המקובלים של 'כוונה', 'מטרה' ו-'מניע'. מומלץ לכל מי שמתעניין בדיני עונשין מהותיים.