פ.ז. רייזין "אושר למין האנושי"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 88, אוקטובר 2018, עמ' 161-164.
אברהם טננבוים

הספר הוא קומדיה רומנטית קלאסית )לכאורה(. כל המרכיבים המוכרים קיימים כאן, ובשפע. שני גיבורים שבורים אחרי מערכות יחסים הרסניות, חברים טובים, רעים שצריכים לבוא על עונשם, וסוף מתאים (אותו לא נגלה). העוקץ הוא שחלק מהגיבורים הן בינות מלאכותיות. הספר מעורר שאלות אתיות ופילוסופיות קשות. האם לתכנת מחשב יכולה להיות מודעות עצמית? ואלו מבחנים צריכה זאת לעבור כדי שיוסכם שהיא אכן בינה מלאכותית? אולם שאלות הרקע הללו אינן פוגעות בהנאת הקריאה. הספר הוא קריא להפליא, מעניין, ודומני שאין קורא שלא יסיים אותו עם חיוך גדול על השפתיים.