יהודית קורן "עקרון האחריות המוגבלת והחברה הפרטית"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 85, יוני 2018, עמ' 133-136.
אברהם טננבוים

ספרה של עורכת הדין יהודית קורן קורא תגר על אחד העקרונות המקודשים ביותר בדיני החברות, האחריות המוגבלת של הבעלים. דהיינו, הבעלים אינם אחראים על כל חובות/מחדלי/עוולות החברה, וחובם מוגבל לערך המנייה. ההצדקה העיקרית המקובלת היא שאחריות מוגבלת תומכת בגיוס הון ממשקיעים. הבעיה היא שזו גורמת ללקיחת סיכונים והחצנת עלויות על הציבור. לשיטת קורן, יש לצמצם לכן את עקרון האחריות המוגבלת והיא אף מציעה כיצד. אפשר להתווכח על מסקנתה, אך רצוי לשמוע את טענותיה. מומלץ לכל מי שמתעניין בצד התיאורטי של דיני החברות, אך יעזור לכל משפטן שירצה לדעת איך ומתי מן הראוי להרים מסך בחברה הפרטית. מדור סקירת ספרות משפטית