אהרון ברק – "מבחר כתבים (כרכים ג'-ד')"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 84, מאי 2018, עמ' 164-167.
אברהם טננבוים

כתביו של פרופ' ברק, הנשיא בדימוס של בית המשפט העליון, הם תמיד סיבה לחגיגה לאנשי המשפט הישראלי. שני הכרכים שלפנינו מצטרפים לשני הכרכים הקודמים שהתפרסמו עוד בשנת 2000 .חלק מהכתבים התפרסמו בבמות שונות אך חלקם לא התפרסם וזוהי הופעתם הראשונה בדפוס. כרך ג' עוסק בעיונים חוקתיים למיניהם, החל במהפכה החוקתית והשלכותיה ועד לדיון פילוסופי בתיאוריה החוקתית. כרך ד' עוסק בבית המשפט ובשופטיו, ורובו עיבוד של דברים שבעל פה שנאמרו בהזדמנויות שונות. תפיסתו המשפטית של הנשיא ברק שנויה במחלוקת, אולם דומני שאין חולק כי לטוב ולרע, הוא האישיות המשפטית המשפיעה ביותר על התפתחות המשפט הישראלי. שני כרכים חדשים אלו, מסבירים גם מדוע. מומלץ לכל מי שמתעניין במשפט חוקתי ובזכויות אדם. ובעיקר, בתוקפם של חוקי היסוד והדרכים לפרשנותם.