על הוועדה לבחירת שופטים – תובנות מתורת המשחקים, חכמת ההמונים ואינטיליגנציה קבוצתית לשיפור הרכבה ונהליה
המשפט, כרך כד תשע"ח עמ' 173–206.
אברהם טננבוים, סיון רצון

הוויכוח הציבורי על הרכבו ופועלו של בית המשפט העליון אינו חדש. חלקו של הוויכוח קשור לדרך בחירת השופטים ולהרכב הוועדה הבוחרת אותם (להלן – “הוועדה” או “הוועדה לבחירת שופטים”), התומכים בהרכב הוועדה והמבקרים אותו מבססים את טיעוניהם על תפיסות עולם ואידיאולוגיות שונות. נראה, שאין כל מקום לדיאלוג ביניהם, והוויכוח עקר לחלוטין. על רקע הדיון הפוליטי בנושא מעמדו של בית המשפט העליון ובנושא הוועדה לבחירת שופטים, אנו מבקשים ברשימה זו להציע שינוי במבנה הוועדה ודרך חדשה לבחירת חבריה. רשימה זו חפה מכל תפיסה פוליטית. היא מתבססת על מחקרים עדכניים בתחומים של תורת המשחקים, אינטיליגנציה קבוצתית וחכמת ההמונים.