דפנה ברק-ארז – "משפט מנהלי כרך ד' (משפט מנהלי דיוני)"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 76, ספטמבר 2017, עמ' 273-277.
אברהם טננבוים

ספרה של דפנה ברק-ארז הוא הרביעי והאחרון בפרויקט המשפט המנהלי שבו התחילה המחברת עוד בשנת 2010. מקובל להגדיר את המשפט המנהלי כשדה המשפט החל על פעולות שלטוניות אותן מבצעים רשויות וגופים שונים בהן שולטת המדינה. אולם אלו הם בתי המשפט המוסמכים לדון בעניינים מנהליים? מהי החלוקה בין בתי המשפט השונים? מי הם העותרים והתובעים היכולים לפנות אליהם ומה צריכה ליות קרבתם להליך? כיצד מתנהלים ההליכים בפני הערכאות השונות? ומה הם הסעדים שניתן לבקש ולקבל במשפט המנהלי? לצד ניתוח תיאורטי ומעמיק בסוגיות אלו, עומדת לקורא גם האפשרות למצוא תשובה מהירה לכל שאלה מעשית.