אורי ינאי וטלי גל (עורכים) – מפגיעה לאיחוי
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 71, מרץ 2017, עמ' 173-175.
אברהם טננבוים

מעטים יחלקו על כך שהענישה הפלילית איננה גורמת נחת לאיש, אך מהי האלטרנטיבה? גישת 'הצדק המאחה' מבקשת לראות את מעשה הפשע בקונטקסט הכללי, כגורם נזק לחברה כולה. היא שואלת מהי הדרך הטובה ביותר לצמצם את הנזק ולאחות את השבר שנגרם? לשיטתה, הפוגע והנפגע יחד עם הקהילה כולה צריכים למצוא את הדרך שבה הפוגע 'יתקן' את אשר פגע ויחזיר המצב לקדמותו. בגישה חדשנית )יחסית( זו מבקש הספר לעסוק בהיבט התיאורטי ובהיבט המעשי בישראל של היום.