פנינה ליפשיץ אבירם – איזון עדין
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 70, פברואר 2017, עמ' 151-154.
אברהם טננבוים

הספר הוא כתב הגנה על זכות העובר לחיים, במיוחד החל מהשלב בו העובר יוכל לחיות גם ללא האם. אבירם אינה כופרת בזכות האישה על גופה, אך ברגע שנכנסה להיריון, מתוכנן או לא, נכנס העובר אל התמונה. זהו צד שלישי חף מפשע שנוצר על יד האישה, אולם אין מי שישא את קולו ואבירם מנסה לעמוד לימינו. המחברת מעלה באומץ שאלות לא פשוטות שמן הסתם עוד יסתבכו בעתיד. מומלץ לכל מי שעוסק ברפואה ומשפט.