חיים זנדברג – "פירוש לחוקי היסוד: חוק יסוד: מקרקעי ישראל"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 66, אוקטובר 2016, עמ' 168-171.
אברהם טננבוים

חוק יסוד מקרקעי ישראל הוא אחד מחוקי היסוד הראשונים וגם הקצר ביותר )הוא מכיל רק 49 מלים(. הוא חוקק עוד בשנת 1960 וקדם לו רק חוק יסוד הכנסת. למרות אורכו הקצר ולמרות השנים שחלפו, הרי עד היום לא נכתבה לחוק יסוד מקרקעי המדינה פרשנות הולמת. חוזקו של הספר הוא לא בניתוח חוק היסוד עצמו אלא בעיקר במכלול הנושאים הרחב שהוא דן בו. למעשה, המחקר מתרחב מעבר לחוק ועוסק במדיניות הקרקעית הישראלית כולה.