משה בן דוד – "אפוטרופסות הלכה ומעשה"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 65, ספטמבר 2016, עמ' 157-159.
אברהם טננבוים

הספר משרטט תמונה מקיפה של האחריות המוטלת על האפוטרופוס, המטלות שאחריות זו דורשת ממנו, הקשיים והמצבים שאולי יעמוד בפניהם, אפשרויותיו לפעולה והגופים הממשלתיים או הפרטיים שאיתם יצטרך לעמוד בקשר. מומלץ לכל העוסקים בתחום האפוטרופסות. הן לעוסקים בכך במסגרת מקצועם הן לאלו שמצאו עצמם )לעתים בעל כורחם( אפוטרופסים לבן משפחה אחד בלבד. אלו ואלו יצאו נשכרים מהעיון בספר.