טלי קריצמן (עורכת) – "לוינסקי פינת אסמרה: היבטים חברתיים ומשפטיים של מדיניות המקלט בישראל".
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 64, יולי 2016, עמ' 156-159.
אברהם טננבוים

זהו אולי הספר המקיף ביותר שעוסק בהיבטים משפטיים וחברתיים של מבקשי המקלט בישראל. חוזקו בניתוח המשפטי המעודכן והמפורט שיש בו. הוא מגדיר ומבהיר את המונחים המשפטיים כגון 'פליט', 'מבקש מקלט', ומשרטט את הרקע התיאורטי והבינלאומי ליצירתם. חולשתו היא בכך שאין בו כל ניתוח סטטיסטי או כלכלי של הסוגיה, וחבל. מומלץ למי שמתעניין בשאלת מבקשי המקלט ופליטים בישראל ובעולם, בעיקר בצד המשפטי של התופעה.