דיימוֹן ראניוֹן – "חוש הומור וסיפורים אחרים"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 64, יולי 2016, עמ' 175-177.
אברהם טננבוים

דיימֹון ראניֹון הוא אחד מגדולי מספרי הסיפורים האמריקאים. סימן ההיכר של ראניון היא לשונו הייחודית - עירבוב של שפת 'סלנג' עם התבוננות צינית וחדה על החיים. לכך יש להוסיף תיאוראנושי חי ומלבב של העבריינים, וסיפורים בעלי עלילה בלתי צפוייה וסוף מפתיע עוד יותר. התרגום הנוכחי הוא תרגום חדש ומעודכן של מולי מלצר המתאים לשנת 2016 .מומלץ למי שמכיר את ראניון מתרגומים קודמים. ומומלץ עוד יותר, לאלו שלא קראו את ראניון עדיין )אם יש כאלו(. לאלו ואלו מובטחת הנאה.