חגית לרנאו – "עבריינות ואכיפת החוק: תיאוריה – מדיניות – ביקורת"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 63, יוני 2016, עמ' 115-117
אברהם טננבוים

סקירת הספר "עבריינות ואכיפת החוק: תיאוריה – מדיניות – ביקורת" מאת ד"ר חגית לרנאו. מאז ומתמיד מגלה הציבור עניין רב בפשע ובפשיעה. גם כיום ולאורך כל הדורות ספרות שעסקה בפושעים הייתה ועודנה פופולארית וסדרות המתח בטלוויזיה יוכיחו. הקרימינולוגיה המודרנית לעומת זאת היא צעירה לימים )כ–150 שנה( אך גם לה הישגים רבים ותובנות לא מעטות. ספרה של ד"ר חגית לרנאו, המשנָ ה לסניגור הציבורי, מהוה שילוב בין התיאוריה למדיניות. הוא משרטט את קווי היסוד של כל התיאוריות המרכזיות יחד עם השלכותיהם על מדיניות חברתית מתבקשת. סביר להניח שהספר יהפוך במהירות להיות ספר יסוד כל הסטודנטים והמתעניינים בקרימינולוגיה.