עודד מאור ואסף דגני – "על כונס נכסים: כינוס נכסים בהוצאה לפועל ובהליכי אכיפה מנהלית"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 62, מאי 2016, עמ' 147-149.
אברהם טננבוים

כבר מראשית ההיסטוריה הכתובה, ידועה הבעיה של חייבים שאינם משלמים את חובותיהם. אולם ספרות מעטה מאוד נכתבה על השאלה כיצד בפועל לגבות מהחייב את שאמור הוא לשלם. ספרם של מאור ודגני מתמקד בכונס הנכסים הממונה על ידי רשם ההוצאה לפועל. הספר ממלא פירצה משפטית בולטת שכן אין למעשה כל מחקר משפטי קודם שעוסק בשאלות אלו. מומלץ ולמעשה הכרחי לכל מי שעוסק בהוצאה לפועל.