זיגמונט מילושבסקי-"גרעין של אמת"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 62, מאי 2016, עמ' 177-179.
אברהם טננבוים

הספר הוא ספר מתח טוב המהווה גם ביקורת חברתית נוקבת שאווירת המסתורין שבו איננה אלא תפאורה להצגה העיקרית. מילושבסקי עומד במשימה זו בכבוד. על פני הדברים לפנינו ספר מתח רגיל. אולם מתחת לשטח הנושא המרכזי הוא היחסים הטעונים בין יהודים ופולנים. כל זאת מבלי לוותר כמלוא הנימה על הערכים המרכזיים של ספר מתח משובח. תפניות העלילה מפתיעות, והסקרנות והמתח של הקוראים נשמרים עד סוף הספר. בקצרה, הנאה לקריאה.