איתמר לוין – "קאפו באלנבי"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 61, אפריל 2016, עמ' 127-130.
אברהם טננבוים

הספר דן באחת השאלות הרגישות הקשורות לשואה, שיתוף פעולה של יהודים עם הנאצים כדי להציל את חייהם על חשבון יהודים אחרים. בישראל הוגשו תלונות נגד מאה שישים איש לערך וכמה עשרות משפטים נערכו. לוין איתר עשרים ושלושה דיונים כאלו ובספרו הצליח לסכם אותם בפירוט דקדקני שלעיתים נקרא כספר בלשי. הוא ראוי לשבח על נושא מחקרו זה משום שהציל עדויות חשובות שבלעדיו היו נעלמות בתהום הנשייה. מומלץ לכל המתעניינים בנושאי שואה.