מדינה עם פחות אסירים: ריפורמת הענישה בצרפת ומה ניתן ללמוד ממנה בישראל
צוהר לבתי הסוהר: עבירות ועונשין בישראל, גיליון 17 (כסליו תשע"ו - דצמבר 2015), עמ' 140-151.
אברהם טננבוים, רון סופר

אם יכולה מדינה לצמצם את מספר האסירים, וזאת בלי קשר להורדת רמת הפשיעה בה? באוגוסט 2014 עברה רפורמת ענישה בחקיקה הצרפתית. עיקריה של הרפורמה נעוצים במדיניות שמטרתה המוצהרת היא הקטנת מספר האסירים מתוך מחשבה שעונש המאסר יקר ולא יעיל, ואין להשתמש בו אלא מחוסר ברירה וכמוצא אחרון. על רקע זה בוטלו עונשי המינימום שהיו קיימים קודם לכן במדינה ולשופטים ניתן שיקול דעת לגביהם. בנוסף, כתחליף לעונש המאסר ניתנו לשופטים אפשרויות ענישה ופיקוח אחרות. תכלית רשימה זו היא לתאר את הסיבות לרפורמה, עקרונותיה העיקריים ותחליפי המאסר שמוצעים בה. כן נתאר מה ידוע בזמן המועט שעבר על הצלחתה או כישלונה, וכמובן ננסה להבין אם בישראל אפשר ללמוד ממנה ומה אפשר לעשות.