נהיגת חולים המשתמשים בקנביס רפואי – הצורך בחקיקה מיידית
הסניגור 223, אוקטובר 2015, עמ' 4-12.
אברהם טננבוים, שלמה אלמוג

החוק הישראלי המתייחס לנהיגה תחת השפעת קנביס הוא מיושן, בעייתי, ואיננו מתייחס כלל לחולים הצורכים קנביס מסיבות רפואיות. התוצאה היא שרבים מורשעים בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים, למרות שבפועל לא ראוי להרשיעם בביצוע העבירה. מדובר בתופעה המוכרת לא רק בארץ אלא בעולם כולו, ונעשים מאמצים משפטיים ואחרים לפתרה. לאחר הצגת הבעיה נצביע על שינויי החקיקה הדרושים שעיקרם הוא קביעת מדד מעבדתי אובייקטיבי להגדרת נהיגה תחת השפעת קנביס והחלתו על חולים הנוטלים קנביס רפואי.