טוביה טננבום "אני ישן בחדרו של היטלר: יהודי- אמריקני מבקר בגרמניה" טוביה טננבום "תפוס ת'יהודי!"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 44, אוקטובר 2014, עמ' 130-134.
אברהם טננבוים

ספרי המסע של טוביה טננבום "אני ישן בחדרו של היטלר" ו"תפוס ת'יהודי" הם מקוריים ומאתגרים. טוביה מטייל במחוז חפצו, מסתכל על סביבותיו, שואל שאלות קשות ומניח לקורא להגיע למסקנות. בשני הספרים הדרך היא אחת. טוביה איננו מצהיר על יהדותו כך שהמשוחחים איתו משוחחים איתו כדבר איש אל רעהו על אודות היהודים. דווקא העובדה שאינו מעורב בפוליטיקה הפנימית הישראלית, נותנת משנה תוקף לספריו. מומלץ לכל מי שמעונין לראות נקודת מבט שונה מאוד מהמקובל בשיח הישראלי על נושאים אלו.