בועז סנג'רו – "הרשת חפים מפשע בישראל ובעולם: גורמים ופתרונות"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 40, מאי 2014.
אברהם טננבוים

ספרו של סנג'רו עוסק בהרשעת חפים מפשע. לטענתו, בניגוד למקובל לחשוב, אין מדובר במקרים בודדים וחסרי משמעות אלא במספרים גבוהים ובתופעה שאסור להתעלם ממנה. לפי חישוביו של סנג'רו חמישה אחוזים מההרשעות הן הרשעות שווא. ומדוע קורות הטעויות? לשיטתו נובעות אלו בעיקר מפרוצדורה ודיני ראיות שאינם מדגישים מספיק את הצורך להגיע לחקר האמת. אשר על כן, הוא מציע בספרו הצעות רבות לשיפור המצב. המחבר פרופ' בועז סנג'רו הוא בין המלומדים הבולטים העוסקים במשפט פלילי בישראל. מומלץ לכל מי שמתעניין במשפט פלילי.