הרהורים על דיני הירושה – בעקבות ספרו של מיכאל קורינאלדי
מאזני משפט ח', תשע"ג עמ' 429-438.
אברהם טננבוים

ספרו של קורינאלדי מתאר את הקיים בחוק הירושה ובד בבד מבקרו בלא היסוס. רעיונותיו מעניינים אך אתמקד בשלושה נושאים שבהם דעתי שונה מדעת המחבר: הורות טכנולוגית, מהות הזכות הבסיסית להורשה ולירושה, ולהלכה שנקבעה בפסק הדין בעניין חבשה.