המעבר הגורף מענישה גופנית לעונש המאסר – בין אליאס לפוקו והשלכות לעתיד
ספר גבריאל בך (תשע"א - 2011) (עורכים דוד האן, דנה כהן-לקח, מיכאל בך).עמ' 305-333
אברהם טננבוים, שירה לוי

עונשים גופניים היו מקובלים אלפי שנים ברוב שיטות המשפט. עונש המאסר לעומת זאת הוא עונש חדש יחסית בהיסטוריה האנושית, מאות שנים בלבד. מדוע קרה המעבר הגורף מעונשים פיזיים קשים ואכזריים לעונש מאסר? עונש שלמרות אכזריותו, מקפיד שלא לפגוע בגוף הנענש? איך החליף המאסר את עונשי הגוף הקודמים? לצורך זה סקרנו ברשימה זו את גישותיהם של שני הוגים שונים לחלוטין, נורברט אליאס ומישל פוקו. בקליפת אגוז הרי טענתו של אליאס היא שהשינוי בדרכי הענישה איננו קשור כלל לענישה עצמה. כולו נובע מהתפתחות רגישות חברתית המהווה חלק משינוי בחברה כולה. פוקו לעומת זאת גורס כי השינוי נובע מהרצון לחזק את הענישה ולמשמע את הגוף האנושי לכיוון בו רוצה המעניש. זה וגם זה לטענתנו, מצביעים על הכיוון שהענישה הפלילית העתידית תלך בה. ניסיון למעבר מעונשי כלא לעונשים אחרים ובעיקר אזיקים אלקטרוניים למיניהם. ובאשר לבתי הסוהר שיישארו בהכרח, ייעשה ניסיון לבנות אותם בצורה יעילה יותר שתסתיר את ייעודם האמיתי.. כל אחד מהם ושניהם יחדיו מלמדים אותנו פרק בדרכי הענישה שמעשיר את ידיעותינו התיאורטית על הענישה, ויכול גם לאפשר לנו להתכונן לקראת העתיד.