לאוני סוואן – "גלֶנְקיל – מותחן כבשים"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 3, ינואר 2011.
אברהם טננבוים

רעיונו המרכזי של הספר מפתיע ומהנה בעת ובעונה אחת. בוקר אחד מגלות כבשיו של הרועה ג'ורג' הזקן את בעליהן כשהוא שוכב באחו ואת חפירה תקוע בגבו. לאחר שקלא וטריא מגיעות הכבשים למסקנה כי ג'ורג' כנראה נרצח והן (הכבשים!) יוצאות במסע לגילוי הרוצח הנתעב. וכמובן, בסוף נפתרת החידה ולא נקלקל את הפתרון. הכבשים אינן מתנהגות כבני אדם אלא שומעות את בני האדם ומנסים להבין אותם בדרך 'כבשית'. דווקא צורה זאת גורמת לנו לבחון מחדש את דעתנו ולתהות על נושאים שמזמן שכחנו .המונחים 'אלוהים', שטן', 'מוות' ועוד אחרים מקבלים משמעות רעננה ומפתיעה. בקצרה, הספר מבוסס על רעיון מקורי שפותח בצורה מענגת וחביבה, מעורר חשיבה ומומלץ.