יוסי יסעור – "גם לכם לא היו מים חמים? – מדריך למניעת כשלים בקבלת החלטות"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 2, דצמבר 2010.
אברהם טננבוים

כיצד למעשה מגיע כל יצור אנוש להחלטותיו? האם אלו ההחלטות הנכונות? והחשוב מכל, האם יכולים אנו לשפר את איכות החלטותינו? בכך עוסק ספר זה, והיטב. הספר סוקר בצורה ברורה, בהירה ומובנת, את מירב הכללים והעקרונות הידועים כיום בצירוף דוגמאות שחלקן משעשעות למדי. כל אלה מרוכזים בששה פרקים לא ארוכים שאפשר לקוראם גם באופן נפרד. בסוף כל פרק גם מרוכזות מספר מסקנות, המאפשרות לקורא לגבש את החלק התיאורטי לכללים ברורים. מומלץ מאוד לכל מי שמקבל החלטות או מעוניין לדעת דבר או שניים על קבלת החלטות.