האם עונש מוות מרתיע או גורם לאכזריות יתר?
"בדלתיים פתוחות" - ביטאון לשכת עורכי הדין בחיפה, יולי אוגוסט 2009, עמ' 46-47.
אברהם טננבוים

האם עונש המוות אכן מרתיע רוצחים ועבריינים בפוטנציה? ספרות רבה נכתבה על כך אולם, ברשימתנו נבקש להתמקד במחקריה של פרופ' שפרד המתבססים על שיטות סטטיסטיות מתוחכמות ומגוונות, המופעלות על סט נתונים גדול. טענתה היא שעונש המוות מרתיע אם, ורק אם, מוציאים להורג מספיק אנשים. לצורך כך, נציג תחילה בקצרה את הספרות הרלוונטית בנושא ואחר כך נתייחס לדעה האמורה.