על המטאפורות בדיני המחשבים והאינטרנט
שערי משפט (תשס"ו) ד(2), עמ' 359-362.
אברהם טננבוים

חוק המחשבים ומשפט האינטרנט בכללותו הם יצירים חדשים בשדה המשפט, שגרמו לבעיות משפטיות חדשניות שאיש לא שיערם בעבר. טבע הדברים והאופי האנושי גורמים לנו תמיד לנסות לפתור בעיות באמצעים המוכרים לנו היטב. לשם כך, יש שימוש לא רק בכלי חשיבה ידועים אלא גם במטאפורות מהעולם אותו אנו מכירים ובו אנו בטוחים. אשר לכן נעשה שימוש מסיבי במטאפורות, על מנת להבין את עולם המחשבים ולהתאים לו את הכלים המשפטיים המקובלים. התיזה המרכזית של מאמר זה, היא כי המטאפורות המקובלות כיום לטיפול בבעיות המשפט של המחשבים והאינטרנט לקויות מהותית ואינן מתאימות. אלא שבגלל חוסר ההכרה בכך, הכלים המשפטיים בהם נעשה שימוש לא רק שאינם תורמים ועוזרים לפיתוח, אלא פוגעים בתשתית הטכנולוגית ובקידום האינטרנט לטובת החברה. כדי לא להישאר בתחום התיאורטי גרידא, מוצגות במאמר כמה דוגמאות הממחישות בבירור את כשלי המטאפורות המקובלות, את בעיותיהן, וכן מוצג ניסיון לשרטוט מטאפורות טובות יותר. הטענה היא, כי הדרך הנכונה אינה לנסות למצוא מטאפורות אמיתיות ונכונות יותר, שכן ייתכן שהללו אינן קיימות. הדרך הנכונה לדעתנו היא, להתרכז בדרכים להגיע אל מטאפורות מדויקות יותר, מתוך ידיעה וענווה כי בכל מקרה לא נוכל לקלוע באופן מוחלט למטרה. דרכים אלו כוללות, בראש ובראשונה, הבנה טובה ומעמיקה של החומר הטכני, וניסיון לפיתוח כיווני חשיבה טובים יותר. אין אנו מתיימרים לפתור את בעיית המטאפורות אך הצבעה עליה היא צעד בכיוון הנכון.