יישוב סכסוכים מקוון – ההווה והעתיד
שערי משפט (תשס"ב) ג(1), עמ' 75-88.
אברהם טננבוים, אופיר ליבר

הסחר האלקטרוני ועסקאות באינטרנט הפכו כבר לנורמה מקובלת. סביר להניח שבד בבד יתרבו מריבות ומחלוקות בין המשתמשים ברשת. כיצד ייפתרו סכסוכים אלו? מי יהיו השופטים? הצדדים? הטוענים? המוציאים לפועל? אסכולה מכובדת טוענת שהדרך המשפטית הארוכה והמסורבלת של ימינו איננה מתאימה לעולם הוירטואלי. הפתרון לשיטתה יהיה במה שמכונה יישוב סכסוכים מקוון. דהיינו, שירותי רשת פרטיים שמטרתם יישובי סכסוכים. שירותים אלה יחליפו את ההליך המשפטי הרגיל בתחומים מסויימים, ולטווח ארוך אף ישנו את פני מערכת המשפט כולה. שישנם שממשיכים דרך חשיבה זו וסוברים כי הטכנולוגיה שתפותח תעזור ליישוב סכסוכים רגילים שאינם קשורים כלל לאינטרנט. מטרת המאמר היא לבדוק טענות אלו. לצורך זה, יתוארו תחילה מספר אתרים העוסקים בכך בפועל, וייבדק המצב הקיים בעולם וישראל. לאחר מכן ימחישו המחברים כיצד פתרון חילופי לסכסוך מקוון הופך להיות ההליך המרכזי בסכסוכי רשת. בסיום המאמר, מנסים המחברים - בזהירות - לשער ולשרטט את הדרישות מיישוב סכסוכים מקוון ואת הכיוונים אליהם רצוי שיתפתח.