דניאל פרידמן "הרצחת וגם ירשת: משפט, מוסר וחברה בסיפורי המקרא"
הלשכה - בטאון לשכת עורכי הדין - הועד המחוזי מחוז ירושלים, כסלו תשס"א - נובמבר 2000, עמ' 29.
אברהם טננבוים

ספרו של פרופ' פרידמן עוסק בסיפורי תנ"ך למיניהם, בעיקר בחלקים הסיפוריים של התורה ונביאים ראשונים. זאת על מנת ללמוד על תפיסת המשפט והמוסר המשתקף בהם ומערכת החוקים שבבסיסם. הבעיה העיקרית בספר היא שאין לטענותיו בסיס עובדתי והם למעשה פרשנות מאוד אישית של המחבר. אך בכל מקרה, עצם הדיון והחקירה והתהיה בשאלות שהוא מציג, מבורכת לכשעצמה.