פס"ד בעניין עודד רפאלי 3813-99 חדירה למחשב
ע"פ 3813-99 בית המשפט שלום ירושלים
אברהם טננבוים

פסק הדין עוסק בעניין חדירה למחשב ופגיעה בחומר מחשב. המסקנה היא שאין צורך בפגיעה כלשהיא במחשב ו/או בחומר בתוכו כדי לעבור עבירה של חדירה למחשב