"היתר עיסקא" והשלכתו על היחסים החוזיים שבין הלקוח לבנק
"הלשכה" - בטאון לשכת עורכי הדין - הוועד המחוזי ירושלים, גליון מספר 30, אייר - תשנ"ו, מאי 1996, עמ' 14-15,
אברהם טננבוים

מטרת הרשימה היא להסביר מאוד בקצרה את מהות היתר העיסקא, התפתחותו ההיסטורית, השלכותיו לפעילות הבנקאית, ותוקפו המשפטי בישראל.