על האחידות בענישה
משפטים (אדר תשנ"ה), כ"ד(3) עמ' 545-564.
אברהם טננבוים

במחקר חדש על אחידות הענישה לגבי פורצים שפריצתם היא עבירתם הראשונה, קובעים המחברים כי אחידות הענישה בישראל פגומה, ומציעים דרכים לשיפור המצב. למרות חדשנותו של המחקר, בסיסו התיאורטי וביצועו הטכני מעוררים ספקות לגבי תקפותן של המסקנות. דרך אלטרנטיבית הנראית ריאלית יותר מוצעת כתחליף.