מעצרים מינהליים פליליים והחרמת רכוש יעילה הם צו השעה
גלובס יום ב-ג 28-29 באוגוסט 2023
אברהם טננבוים

מצרים מינהליים פליליים והחרמת רכוש יעילה הם צו השעה. כאדם מדמם יש צורך לעצור את הדימוס: זה לצערנו זה המצב כשבכל יום נרצחים עוד אזרחים ערבים. הפתרון ההרכחי למצב הלא נורמלי הוא שינוי כללי המשחק וחקיקת חוקים ונהלים המתאימים למצב חירום, לפחות לזמן מוגבל