טוביה טננבום – "חרדי וטוב לו"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 138, אפריל 2023, עמ' 152-149.
אברהם טננבוים

טוביה טננבום הוא סופר פורה יליד בני-ברק, שלמד בישיבות חרדיות ועזב את העולם החרדי לטובת ניו-יורק וברלין (לפני למעלה מארבעים שנה). ספרו עוסק בעולם שאותו נטש. לצורך כך טרח והתיישב בלב הקנאות, שכונת מאה שערים, וקרוב לשנה הסתובב בה יום ולילה. את מסקנותיו המפתיעות מעט, סיכם בספר זה, בסגנון משעשע ורציני גם יחד. הקורא לומד רבות על החברה החרדית אך מכיוונים לא צפויים. נראה שטוביה התאהב במושא מחקרו. דבריו על החרדים רחוקים מדברי הביקורת עליהם הנהוגים כיום. מומלץ למי שרוצה להכיר את העולם החרדי במבט אחר, אובייקטיבי יותר, חצוף, מרענן וייחודי.