אבי גורמן – "בין מסורת לחידוש – סוגיות מסדר נשים"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 122, נובמבר 2021, עמ' 124-127.
אברהם טננבוים

מחקרו של השופט גורמן עוסק בשינויים הלכתיים ב–'סדר נשים'. הוא סוקר הלכות רבות הקשורות לנישואים, גירושים, עגונות, לימוד תורה לנשים, ועוד. הוא מראה כיצד במהלך השנים חלו התאמות והתפתחויות הלכתיות, הן בגלל מציאות שהשתנתה, הן בגלל תפיסות עולם שהשתנו. הספר מראה את מנגנוני השינוי, ובעיקר פרשנות, תקנה, ומנהג הציבור. חכמי הלכה השתמשו באלה על מנת לשנות כשראו שיש צורך בכך, ועצם מנגנון השינוי הוא עצם מבשרה של ההלכה. גם כיום יש לדעתו להמשיך ולשנות, וחבל שאין זה נעשה. הספר מעלה שאלות יסוד שגם אלו שאינם מסכימים עם המחבר, ראוי שיעסקו בהם. מומלץ למי שמתעניין במשפט עברי ובהתפתחות ההלכה.