דוד א' פרנקל וצבי פרנקל – "דיני השותפות בישראל"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 113, ינואר 2021, עמ' 170-172.
אברהם טננבוים

שותפות בעסקים ובעיקר בעסקים קטנים עד בינוניים היא דרך העולם. בעולם המשפט התופעה מקובלת אף יותר. רוב משרדי עורכי הדין עובדים בצורה זו או אחרת של שותפות, המבוססת על פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975. הספר שלפנינו מכיל עשרה פרקים העוסקים בכל ההיבטים של השותפות. החל מהרכבה, רישומה, היחסים בין השותפים וביניהם לצד ג', פירוקה, הליכי המשפט, ועוד. הספר מכיל נספחים ומפתחות המקלים על איתור הנושאים. מומלץ ולמעשה הכרחי לכל מי שעוסק בשותפויות. ולו רק מהסיבה הפשוטה שלמרות ריבוי השותפויות, אין כמעט ספרות משפטית העוסקת בנושא.