עמיחי כהן – "מלחמות הבג"ץ: המהפכה החוקתית ומהפכת הנגד"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 111, נובמבר 2020, עמ' 123-126.
אברהם טננבוים

בית המשפט העליון כשבתו כבג"ץ הפך לאחרונה למוקד לויכוח בין חלקים שונים בציבוריות הישראלית. הספר שלפנינו הוא ניסיון לעמוד על יסודות המחלוקת, ולברר כיצד הגענו היסטורית למצב זה. המחבר אף מנסה להציע רפורמות שיביאו להסכמה בין הצדדים על 􀀂מכויותיו ותפקידו של בית המשפט העליון. זאת מתוך הבנה שהסכמה כזו היא אינטרס משותף לכולם, למבקרים ולתומכים כאחד. המחבר עושה זאת בלשון ברורה ומובנת תוך שהוא נמנע בכוונה משפה אקדמית, ומידע מוקדם שאיננו בידי קוראים סבירים. אפשר להתווכח על חלק מדעותיו, אך מעניין להכירם. מומלץ בעיקר למי שאין לו רקע משפטי.