עמית פרייז ואייל נון – "המעצר המנהלי במדינת ישראל ובאזור יהודה ושומרון: הבסיס העיוני, סדרי דין, מהות וסוגיות נלוות"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 102, ינואר 2020, עמ' 137-139.
אברהם טננבוים

הספר שלפנינו הוא מחקר מעמיק על המעצרים המנהליים בישראל. הוא מתחיל בסקירה היסטורית וממשיך בסיבות למעצר מינהלי, הראיות הדרושות, הביקורת על הצו, חלופות, והליכי תקיפת הצו המנהלי (אם בערעור, ואפילו בפנייה לבג"ץ). דומנו שאין כל שאלה ושאלה שהספר איננו עוסק בה תוך כדי ניסיון להבהיר את ההלכה הקיימת. מבחינה זו הספר ממלא שני צרכים מקבילים. הוא יכול להוות ספר לימוד ומבוא לכל מי שרוצה להכיר את התחום. מצד שני הוא יכול לשמש כספר עזר ומראה מקום למי שעוסק בתחום ומבקש פתרון לשאלה ספציפית.