לילך ליטור – "השביתה, משפט, היסטוריה ופוליטיקה"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 101, דצמבר 2019, עמ' 132-135.
אברהם טננבוים

על הספר "השביתה, משפט, היסטוריה, ופוליטיקה" מאת המחברת לילך ליטור, בהוצאת למדא. אין לך ישראלי ולמעשה כל אזרח במדינה מערבית, ולא רק מערבית, שאיננו מכיר את המונח 'שביתה'. אולם מתי החלו שביתות העובדים בעולם? מתי בישראל? האם ניתן לראות בשביתה זכות אדם? והאם זו מעוגנת במשפט החוקתי הישראלי? ובמשפט הבינלאומי? מתי שביתה תחשב כ-'צודקת'? ומתי כפראית ואסורה? האם ניתן להגביל שביתות ומתי? ומי יחליט על כך? ומה עתיד השביתה בעולם העבודה העתידי? על שאלות אלו ואחרות מנסה לענות המחקר שלפנינו. הספר כתוב בצורה ברורה ומובנת, ויכול לשמש מבוא מצוין לכל מי שמתעניין בדיני עבודה ויחסם לשביתות. מומלץ לעוסקים ומתעניינים בדיני עבודה.