"ההיסטוריה תשפוט : 70 שנות שפיטה צבאית" (עורכים: דורון פיילס ואורלי מרקמן)
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 98, ספטמבר 2019, עמ' 149-152.
אברהם טננבוים

הספר שלפנינו מביא בפני הקוראים מבחר מייצג של פסקי דין של בתי הדין הצבאיים מאז הקמתם ועד היום. הוא מחולק לשבעה שערים בהתאם לעשורי המדינה. בתחילת כל שער נסקרים בקצרה המאורעות שאירעו בעשור זה, ולאחר מכן מובאים פסקי הדין העקרוניים שניתנו באותו עשור. נראה שהספר כולל את פסקי הדין הידועים ביותר של בתי הדין הצבאיים. תוך כדי כך אנו לומדים לא רק על בתי הדין והצבא אלא גם על החברה הישראלית כולה ועל השינויים שחלו בה בשבעים השנה האחרונות. מומלץ לכל מי שמתעניין במשפט צבאי או סתם בהיסטוריה משפטית ישראלית.