אסף פוזנר – "עוולות טרום לידתיות: הילד הרצוי והילד הבלתי רצוי"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 97, יולי 2019, עמ' 111-114.
אברהם טננבוים

לידה היא בדרך כלל מאורע משמח למשפחה כולה. אך לצערנו יש מקרים שעוד לפניה ישנן עוולות שגורמות נזק להורים ולנולד עצמו. דוגמאות לא חסרות. ילוד שנולד בעל מום עקב סיבוכי לידה שניתן היה למנעם, הפלות שנגרמו עקב רשלנות, הריונות לא רצויים שקרו למרות טיפול מונע, ועוד. המשותף לכל אלו הוא כי העוולה שגרמה לתוצאה הלא רצויה נעשתה עוד קודם ללידה. ספרו המפורט של פוזנר עוסק בכל אלו הן מהצד של המצב המשפטי הקיים, והן מהצד של הצד המשפטי הראוי. מומלץ לכל המתעניינים ברשלנות רפואית.