יובל פלדמן – The Law of Good People: Challenging States’ Ability To Regulate Human Behavior
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 93, מרץ 2019, עמ' 172-175.
אברהם טננבוים

הפרדיגמה השולטת כיום היא כי רק אנשים רעים אינם מצייתים לחוק משום שבמודע הם מעדיפים את האינטרס האישי שלהם. אולם המציאות היא שהרבה אנשים החושבים את עצמם כשומרי חוק אינם מצייתים לחוקים. כיצד איפוא, מסבירים זאת לעצמם אותם אנשים טובים? האם החוק צריך להתייחס בצורה זהה לאלו שעוברים עבירות במודע, ולאלו שאינם מבינים את התנהגותם? ואם מטרת החוק היא להשפיע על התנהגות האזרחים, איזו חקיקה תשפיע יותר? וכיצד יש לשלב בתוך חקיקה זו את הממצאים החדשים על התנהגות אתית והתנהגות אנושית בכלל? בכל אלו וביותר דן ספרו של פלדמן.