אלון גילדין – "דיור בר-השגה" במשפט
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 88, אוקטובר 2018, עמ' 143-147.
אברהם טננבוים

בעיית הדיור למגורים היא אחת הבעיות המציקות ביותר בחברה הישראלית ולא שר אוצר/שיכון אחד ניסה להתמודד עמה. למעשה, אין היא בעיה ישראלית ייחודית והיא אופיינית לכל חברה (מערבית ולא מערבית). אין חולק כי מן הראוי שלכל משפחה ולכל אזרח יהיה דיור הולם (וברור שעל הגדרת 'הולם'? אין הסכמה). מה יעשו אלו שהכנסותיהן נמוכות מהשגת דיור הולם? האם המשפט מתאים לפתרון בעיה אנושית וחברתית זו? ואם כן, אילו כלים משפטיים מתאימים לכך? בשאלות אלו מטפל הספר שלפנינו. הספר מהווה כיום את תיאור הסוגיה הטוב ביותר הקיים בעברית. כל מי שמתעניין בדיור בר-השגה ובשאלת הדיור בארץ בכללותה, ישכיל ממנו.