רן לוסטיגמן ומיכל אהרוני – "זאת ועו"ד!"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 72, אפריל 2017, עמ' 168-171.
אברהם טננבוים

טענתם של מחברי הספר שלפנינו בהירה (ונכונה). הלשון המשפטית המקובלת כיום היא מעורפלת, מסורבלת, בלתי מובנת, וארוכה ללא צורך. המחברים טוענים כי שפת המשפט צריכה להיות מובנת לאדם מן הישוב, ומביאים אינספור דוגמאות לחיזוק טענותיהם. אין ספק שציבור עורכי הדין והציבור כולו יצא מורווח אם הכתיבה המשפטית תהיה בהירה וקצרה יותר. לימוד כתיבה משפטית ולימוד כתיבה בכלל איננו נפוץ בישראל וחבל. הספר מעניין, מעלה לדיון סוגיה חשובה, ועוסק בנושא רלוונטי לכל משפטן. מומלץ לכל מי שמתעניין בכתיבה ובשפה העברית, ובמיוחד בלשון המשפטית.