חיים ויסמונסקי "חקירה פלילית במרחב הסייבר"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 69, ינואר 2017, עמ' 137-140.
אברהם טננבוים

כיצד ניתן לאסוף ראיות קבילות ומהימנות במרחב הסייבר? ראיות אמינות, שניתן יהיה להגישן ולהסתמך עליהן במשפט הפלילי? הספר עוסק בעיקר בשאלה זו ומציע מודל חדשני שהוא קורא לו 'המודל הפרסונלי'. חידושו של מודל זה הוא התמקדותו באנשים שעל פי החשד עברו את העבירות ולא בראיה עצמה. אך הספר עוסק גם בנושאים אחרים ומכיל מכל טוב משפט האינטרנט. המחבר, ד"ר חיים ויסמונסקי משמש כיום מנהל מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה ועוסק בכך בפועל. יתרונו הוא בשילוב התיאוריה עם המציאות וניסיונו המעשי נראה בבירור בספר. מומלץ לכל מי שמתעניין בצד הפלילי של דיני האינטרנט, ובעיקר לאלה שעוסקים בכך בפועל.