יונה דה-לוי – "דיני הנוטריון ותולדותיהם"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 68, דצמבר 2016, עמ' 168-170.
אברהם טננבוים

הספר מקיף ומלא, ומכיל את כל החומר המשפטי במגוון שטחי הנוטריונות. הספר מרכז במקום אחד את כל ההלכות הקשורים לנוטריונים, ומכיל תוכן ומפתחות מפורטיים וידידותיים מאוד. קל מאוד למצוא תשובה לשאלות והנוסח בדרך כלל בהיר וממצה. חלק מעניין נוסף בספר הוא חלק היסטורי שעוסק בתולדות מוסד הנוטריונות מראשית ימי קדם ועד ימינו. הספר מומלץ למי שמתעניין בתחום הנוטריונות, והכרחי לכל מי שרוצה להיות נוטריון בפועל.