קווי יסוד למשפט המכונית האוטונומית
משפט מפתח, כתב העת של פרקליטות המדינה, דצמבר 2015, עמ' 33 - 42.
אברהם טננבוים

מרבית המומחים מסכימים כי עידן “המכונית האוטונומית” הוא מעבר לפינה, והשאלה היא רק אם יגיע תוך שנים בודדות או תוך עשרים שנה. ביותר ויותר מדינות בעולם נחקקו ונחקקים חוקים ונהלים בהקשר למכונית האוטונומית, אך עדיין לא בישראל. לטענתנו, העקרונות הכללים של חקיקה זו כללים מדי ולא יתרמו דיים לפיתוח המכונית האוטונומית. מאמרנו מסביר זאת ומציע כיוון זהיר יותר לחקיקה, שגם ישראל יכולה ללכת בו, ויפה שעה אחת קודם.