המעבר הגורף מענישה גופנית לעונש המאסר – בין אליאס לפוקו והשלכות לעתיד
ספר גבריאל בך (תשע"א - 2011) (עורכים דוד האן, דנה כהן-לקח, מיכאל בך).עמ' 305-333
אברהם טננבוים, שירה לוי