הגישה הסוציולוגית היסטורית לענישה הפלילית
בתוך הספר עבריינות וסטייה חברתית, תיאוריה ויישום (עורכים: משה אדד ויובל וולף), הוצאת אוניברסיטת בר-אילן תשס"ב - 2002, עמ' 173-212.
אברהם טננבאום

מטרת המאמר היא להציג בפני הקורא/ת את הפרספקטיבה הסוציולוגית לענישה וכמה מהגישות העיקריות שבה. המגמה היא לשלב בסופו של דבר פרספקטיבה זו עם ההשקפות המקובלות במטרה ליצור תפיסה רב-ממדית ונכונה יותר של מוסד הענישה.