על הנכונות להתמנות לכהונת שפיטה
הפרקליט (אב תשנ"ז), מג(ג), עמ' 458-467.
אברהם טננבוים

במאמרם המלומד נשוא רשימה זו ניסו בר-ניב ולחמן לעמוד על מידת נכונותם של עורכי דין לבקש להתמנות כשופטים, על המניעים לבקשות אלו, ועל האפשרות להניע עורכי דין להגיש מועמדות זאת. יש לברר על הנסיון (בין הראשונים בתחומו) לנסות לברר שאלות אלו באמצעים אמפיריים. אולם המחקר סובל מבעיות מיתודולוגיות ואמפיריות, שלא מאפשרות להסיק ממנו את מה שטוענים לו המחברים. לא רק זאת אלא שפרסומו ברבים, כמו כל פרסום פופולרי של מחקרים חלקיים, יכול לפגוע בלגיטימיות של המחקר המדעי כולו.