שיטור קהילתי בישראל – סיכויים וסיכונים
משטרה וחברה,גיליון מס' 1, עמ' 109-127.
דויד וייסבורד, מנחם אמיר, ישראל ברק, אבי טננבאום, אורית שלו

זהו דו"ח של ועדת המשטרה של המועצה הישראלית לקרימינולוגיה המתמקד בחמש שאלות מהותיות. 1. מהו שיטור קהילתי ומה אינו שיטור קהילתי? 2. האם המאפיינים החברתיים וההיסטוריים של החברה הישראלית ושל משטרת ישראל מספקים סביבה הולמת לפיתוח שיטור קהילתי? 3. מהו הניסיון שיש במשטרת-ישראל בתכניות קהילתיות עד היום? מה ניתן ללמוד מניסיון זה? 4. מהן התוצאות השליליות שיכולות לנבוע מיישום שיטור קהילתי בישראל? 5. באילו סוגי מחקר יש לתמוך, על מנת לקדם שיטור קהילתי בישראל?